ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-005

You know if you’re happy only afterward, when it’s over. Man lives by change. "Hospital of the Transfiguration"

You know if you’re happy only afterward, when it’s over. Man lives by change. [“Hospital of the Transfiguration”]
O tym, że się jest szczęśliwym, wie się dopiero potem, kiedy to minęło. Człowiek żyje zmianą. [“Szpital Przemienienia”]

Related Posts

Comments (1)

DE: Ich frage nicht, ob du glücklich bist. So etwas merkt man immer erst hinterher. Der Mensch lebt von der Abwechslung. [“Das Hospital der Verklärung”]

TR: İnsan mutlu olduğunu ancak daha sonra anlar, her şey bittikten sonra. İnsan değişerek yaşar. [“Dönüşüm Hastanesi”]

Leave a comment