ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-057

There are two wisdoms: the first inclines to action, the second to inaction. [“The Cyberiad”]
Dwa są rodzaje mądrości: jedna umożliwia działanie, druga zaś od takowego powstrzymuje. [“Cyberiada”]

Related Posts

Comments (1)

DE: Es gibt zwei Arten von Weisheit: Die erste neigt zur Aktivität, die zweite zur Inaktivität. [“Kyberiade”]

MK: Два постојат вида на мудрост: една што го овозможува дејствувањето, друга пак, од тоа го воздржува. [“Кибериjада”]

Leave a comment