ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-092

At the summits of art only the first achievements count, just as, in the history of mountain climbing, it is only the first surmounting of walls unscaled. [“A Perfect Vacuum”]
Na szczytach sztuki liczą się tylko pierwsze osiągnięcia, tak jak w historii alpinizmu – tylko pierwsze przejścia nie zdobytych ścian. [“Doskonała próżnia”]

Related Posts

Comments (2)

DE: Auf den Gipfeln der Kunst zählen nur die ersten, so wie in der Geschichte des Alpinismus nur die Erstdurchsteigungen unbezwungener Wände. [“Die vollkommene Leere”]

ES: En las cumbres del arte sólo cuenta las primeras hazañas, igual que en la historia del alpinismo sólo son importantes las primeras ascensiones a unos picos todavía no conquistados. [“Vacío perfecto”]

Chciałem zasugerować kandydaturę cytatu :
“Moi drodzy-nie mówiłem o tym nigdy, ale Kosmos jest przede wszystkim zaludniony istotami takimi jak my. Nie tylko człekokształtnymi, ale podobnymi do nas jak dwie krople wody. Połowa zamieszkanych planet to Ziemie, trochę większe, trochę mniejsze, o klimacie zimniejszym lub bardziej tropikalnym, ale cóż to za różnice? A ich mieszkańcy… Ludzie-bo to są w końcu ludzie- też tak przypominają nas, że różnice podkreślają, tylko podobieństwa.”
“Ze Wspomnień Ijona Tichego

Leave a comment