ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-094

To learn something, you need to know something. [“Inspection at the Scene of the Crime”]
Żeby się dowiedzieć czegokolwiek – trzeba już coś uprzednio wiedzieć. [“Wizja lokalna”]

Related Posts

Comments (1)

DE: Um etwas erfahren zu können, muß man vorher schon etwas wissen. [“Lokaltermin”]

EO: Por ion ekscii, necesas jam ion scii. [“Surloka esploro”]

Leave a comment