ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-098

Engineers have an advantage over philosophers in that they can point to their successes, not only to their defeats and failures. [“Blink of an Eye”]
Konstruktorzy mają tę przewagę nad filozofami, że oprócz swoich licznych klęsk i niepowodzeń mogą wskazać na swoje sukcesy. [“Okamgnienie”]

Related Posts

Comments (4)

DE: Die Konstrukteure sind den Philosophen insofern überlegen, als sie neben zahlreichen Niederlagen und Fehlschlägen auch eigene Erfolge vorzuweisen haben. [“Riskante Konzepte”]

BE: Канструктары маюць тую перавагу перад філосафамі, што акрамя шматлікіх паражэнняў і няўдач яны могуць паказваць на свае поспехі. [“Імгненне”]

Może by jaKiś cytat z niedocenianego”Człowieka z Marsa” np. “niepotrzebujemy ich chłodnej perfekcji”, “niepotrzebnie używa Pan z takim przekąsem słowa dusza…”

Niestety, “Człowiek z Marsa” nie został przetłumaczony na angielski (a zawsze dajemy 3 wersje językowe), ale ten cytat z “Pirxa” jest świetny, na pewno go wykorzystamy. Bardzo dziękujemy za sugestie!

Albo cytat z Pirxa “Ludzie mają zbyt dużą warę w swoje zmysły. Większość ludzi zobaczywszy zmarłego znajomego na ulicy prędzej uwierzyłaby, że zmartwychwstał niż że sami zwariowali”

Leave a comment