ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-104

The number of one’s possible fantasies is inversely proportional to the amount of one’s liquid assets. [“Peace on Earth”]
Ilość dostępnych marzeń jest odwrotnie proporcjonalna do ilości posiadanych środków płatniczych. [“Pokój na Ziemi”]

Related Posts

Leave a comment