ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-107

I believe, and if my belief has basis, the One in whom I believe surely knows this in the absence of my official declarations. [“The Star Diaries”]
Wierzę, a jeśli moja wiara jest zasadna, ten, w którego wierzę, wie o tym pod nieobecność mych oficjalnych deklaracji. [“Dzienniki gwiazdowe”]

Related Posts

Leave a comment