ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-111

When I stand and gaze at the stars, what I feel and what I think belong to me alone, not to the world. [“Memoirs of a Space Traveller: Further Reminiscences of Ijon Tichy”]
Kiedy stoję i patrzę w gwiazdy – to, co odczuwam przy tym, co myślę, jest już tylko moją własnością, nie świata. [“Ze wspomnień Ijona Tichego”]

Related Posts

Leave a comment