ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-115

In addition, the sirloin which I threw overboard, instead of drifting off into the void, didn’t seem to want to leave the rocket and revolved about it, a second artificial satellite, which produced a brief eclipse of the sun every eleven minutes and four seconds. To calm my nerves I calculated till evening the components of its trajectory, as well as the orbital perturbation caused by the presence of the lost wrench. I figured out that for the next six million years the sirloin, rotating about the ship in a circular path, would lead the wrench, then catch up with it from behind and pass it again. [“The Star Diaries”]
W dodatku wyrzucona za burtę wołowina, zamiast ulecieć w dal, nie chciała opuścić pobliża rakiety i krążyła wokół niej jako drugi sztuczny satelita, powodując regularnie co jedenaście minut i cztery sekundy krótkotrwałe zaćmienie Słońca. Aby uspokoić nerwy, obliczałem do wieczora elementy jej ruchu, jak również perturbacje orbity wywołane krążeniem utraconego klucza. Wypadło mi, że przez najbliższych sześć milionów lat wołowina będzie wyprzedzała klucz, wirując wokół statku po torze kołowym, aby potem go prześcignąć. [“Dzienniki gwiazdowe”]

Related Posts

Leave a comment