ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-117

My art rides into battle precisely where scientific sources begin to reveal their inadequacy, where the might of science turns out to be a trap or labyrinth for the human spirit, where Darwin indeed triumphs over Hegel but in a Pyrrhic victory. [“Fame and Fortune. Letters to Michael Kandel”]
Tam właściwie rozgrywa się cała moja sztuka, gdzie źródła scjentyficzne objawiać już zaczynają swoją daremność, tam gdzie potęga nauki okazuje się pułapką albo labiryntem ducha ludzkiego, tam gdzie Darwin odnosi nad Heglem zwycięstwo wprawdzie, ale to jest zwycięstwo Pyrrhusowe. [“Sława i fortuna. Listy do Michaela Kandla”]

Related Posts

Leave a comment