ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-118

The more one has the power to accomplish, the less one knows what ought to be accomplished [“The Star Diaries”]
Im więcej można czynić, tym mniej się wie, co czynić należy. [“Dzienniki gwiazdowe”]

Related Posts

Leave a comment