ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-126

The more fully man learns about the world, the more limitless the horizons that open before him. [“The Astronauts”]
Im pełniej człowiek poznaje świat, tym bardziej nieobjęte otwierają się przed nim horyzonty. [“Astronauci”]

NASA/JPL-Caltech

Related Posts

Leave a comment