ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-128

It’s easier to build a church than invent a religion. [“Entry into Orbit”]
Łatwiej jest zbudować kościół, niż wymyślić religię. [“Wejście na orbitę”]

Related Posts

Leave a comment