ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-131

A dream can only be where there is also a reality to return to. [“Mortal Engines”]
Sen jest tylko tam, gdzie istnieje także jawa, do której można powrócić. [“Bajki robotów”

Related Posts

Leave a comment