ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-134

I noticed that he had a new secretary as good-looking as if she didn’t even know how to type. [“Inspection at the Scene of the Crime”]
Zauważyłem, że ma nową sekretarkę, tak przystojną, jakby nie umiała nawet pisać na maszynie. [“Wizja lokalna”]

Related Posts

Leave a comment