ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-135

Everything dissolves in time. There is no stronger solvent. [“The Cyberiad”]
Wszystkie rzeczy rozpuszczają się w czasie. Nie ma mocniejszego rozpuszczalnika. [“Cyberiada”]

Related Posts

Leave a comment