ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-136

We really have no idea what a multitude of con men and crackpots inhabit the domain that lies halfway between contemporary science and the insane asylum. [“His Master’s Voice”]
Nie doceniamy tego, jakie mnóstwo naciągaczy i pomyleńców zaludniło obszary stanowiące przejście pomiędzy nauką współczesną a szpitalami psychiatrycznymi. [“Głos Pana”]

Related Posts

Leave a comment