ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-137

Sex is a fundamental source of conflict between Reason and Happiness; as Sex is wholly unreasonable and Reason by no means sexual. [“The Cyberiad”]
Seks jest ogniskiem, w którym Rozum konfliktuje ze Szczęściem, ponieważ w seksie nie ma nic rozumnego, a w Rozumie nic seksualnego. [“Cyberiada”]

Related Posts

Leave a comment