ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-139

A mediocre writer will not find a place for himself even in the most remote corner of the Galaxy. [“Entry into Orbit”]

Marny pisarz nie znajdzie dla siebie miejsca nawet w najodleglejszym zakątku Galaktyki. [“Wejście na orbitę”]

Related Posts

Leave a comment