ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-140

It is not omniscience but the faith in it that matters. [“Memoirs Found in a Bathtub”]
Nie wszechwiedza jest ważna, lecz wiara w nią. [“Pamiętnik znaleziony w wannie”]

Related Posts

Leave a comment