ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-142

Democracy a rule of connivers elected by cretins. [“Tales of Pirx the Pilot”]
Demokracja to władztwo intrygantów, wybieranych przez głupców. [“Opowieści o pilocie Pirxie”]

Related Posts

Leave a comment