ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-146

God is an enormous infant that has set its playthings going in the ‘right’ direction, for its own amusement. [“The Star Diaries”]
Bóg jest to bardzo duże dziecko, puszczające zabawki we „właściwym” kierunku, gwoli swej uciesze. [“Dzienniki gwiazdowe”]

Related Posts

Leave a comment