ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-147

The more distant the goals he sets for himself, the more a man achieves in life. [“The Magellan Nebula”]
Człowiek osiąga w życiu tym więcej, im dalsze wytycza sobie cele. [“Obłok Magellana”]

Related Posts

Leave a comment