ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-149

Man brings order to the measureless space of the Universe because he creates values. [“The Astronauts”]
Człowiek wnosi ład w niezmierzoną przestrzeń Wszechświata, bo tworzy wartości. [“Astronauci”]

Related Posts

Leave a comment