ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-150

We wish to live, but not to be fleeting, to change, yet remain, to experience all – and risk nothing. [“The Star Diaries”]
Chcemy istnieć, a nie przemijać, zmieniać się, a trwać, być wszystkim, nie ryzykując nic. [“Dzienniki gwiazdowe”]

Related Posts

Leave a comment