ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-152

The distance between God and reason increases with the passage of time – everywhere, always! [“The Star Diaries”]
Dystans między Bogiem a rozumem powiększa się z upływem czasu – wszędzie i zawsze! [“Dzienniki gwiazdowe”]

Related Posts

Leave a comment