ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-153

A robot that can match man mentally and not be capable of lying or cheating is a fantasy. [“Tales of Pirx the Pilot”]
Robot, który by zarazem umysłowo dorównywał człowiekowi, a nie był zdolny do kłamstwa czy oszukiwania, jest czystą fikcją. [“Opowieści o pilocie Pirxie”]

Related Posts

Leave a comment