ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-154

And the dough-headed took their acid fermentation for a soul, the stabbing of meat for history, the means of postponing their decay for civilization. [“Return from the Stars”]
Сiastogłowi kwaśną swą fermentacją wzięli za ducha, mięs prucie za historię, środki rozkład odraczające – za cywilizację. [“Powrót z gwiazd”]

Related Posts

Leave a comment