ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-158

Knowledge is irreversible; one cannot go back into the darkness of sweet ignorance. [“His Master’s Voice”]
Wiedza jest nieodwracalna, nie może cofnąć się w mrok słodkiej ignorancji. [“Głos Pana”]

Related Posts

Leave a comment