ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-159

In admiring a work of art, we admire ourselves for being able to understand it so well. [“The Philosophy of Chance”]
Podziwiając utwór, podziwia się też samego siebie, że się aż tak dobrze umiało go zrozumieć. [“Filozofia przypadku”]

Related Posts

Leave a comment