ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-160

The future will probably reside between the extremities of the hells brought to life by technology and harmoniously constructed paradises. [“Science Fiction and Futurology”]
Przyszłość będzie najprawdopodobniej spoczywała pomiędzy skrajnościami piekieł technologicznie ziszczonych i rajów zbudowanych harmonijnie. [“Fantastyka i futurologia”]

Related Posts

Leave a comment