ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-162

The primary obligation of Intelligence is to distrust itself. [“Golem XIV”]
Pierwszym obowiązkiem Rozumu jest nieufność wobec siebie. [“Golem XIV”]

Related Posts

Leave a comment