ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-166

A man should know more about himself, his history, and his nature than is comfortable for him and useful in his practical affairs. [“Provocation”]
Człowiek powinien wiedzieć o sobie, o swojej historii i naturze więcej, niż mu to wygodne i przydatne do rzeczy praktycznych. [“Prowokacja”]

Related Posts

Leave a comment