ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-169

Global television has turned into a gigantic funeral home that sweeps up misfortunes and catastrophes from the most far-flung places. [“Delightful Times”]
Telewizja światowa przemieniła się w wielki zakład pogrzebowy, który z najróżniejszych stron zmiata nieszczęścia i katastrofy. [“Lube czasy”]

Related Posts

Leave a comment