ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-171

All technology has its good and bad sides, and the use people make of the fruits of knowledge is up to them.
Każda technologia ma dobrą i złą stronę, a użytek, jaki ludzie robią z owoców poznania, zależy od nich samych. [“Dziury w całym”]

Related Posts

Leave a comment