ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-172

Consciousness is like the wind. You can say that it is blowing, but there is no sense asking where the wind is when it is not blowing. [“The Megabyte Bomb”]
Świadomość jest jak wiatr, o którym można powiedzieć, iż wieje, ale nie ma sensu pytać o to, gdzie jest wiatr, kiedy nie wieje. [“Bomba megabitowa”]

Related Posts

Leave a comment