ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-174

Science, as a whole, does not err. [“Thus Spoke Lem”]

Nauka jako całość nie błądzi. [“Tako rzecze… Lem”]

Related Posts

Leave a comment