ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-178

People are rather stupid than evil, although the results can be uncomfortably similar. [“Fame and Fortune. Letters to Michael Kandel”]
Ludzie są raczej głupi niż źli, choć skutki bywają nieprzyjemnie podobne. [“Sława i Fortuna”]

Related Posts

Leave a comment