ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-180

Millions of brain cells combine in layers, the layers form fields, the fields make up regions and projection fibers, communicating with each other using harmonic and sub-harmonic currents, and this whole mind-boggling construction full of the play of whirling and alternating currents in concert like music – that’s the soul for you. [“The Astronauts”]
Miliony komórek mózgu łączą się w warstwy, warstwy tworzą pola, pola – ośrodki i strefy projekcyjne, komunikujące się z sobą prądami o częściach harmonicznych i podharmonicznych, i cała ta zawrotna budowa, przepełniona wirującą i zmienną, lecz zespoloną jak muzyka grą prądów, to jest właśnie dusza… [“Astronauci”]

Related Posts

Leave a comment