ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-183

When people adapt to a system, rather than the system to people, the compulsion that gives birth to lies is required to reconcile theory with practice. [“Dialogs”]
Kiedy ludzi przystosowuje się do systemu, a nie system do ludzi, konieczny jest dla uzgodnienia teorii z praktyką przymus, który rodzi kłamstwo. [“Dialogi”]

Related Posts

Leave a comment