ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-184

We do not consider God a manufacturer, who waits for approbation from His product. [“The Star Diaries”]
Nie uważamy Boga za producenta oczekującego aprobaty ze strony produktu. [“Dzienniki gwiazdowe”]

Related Posts

Leave a comment