ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-187

Placing Reason on the throne as ruler is equivalent to putting oneself in the hands of a logical madness. [“His Master’s Voice”]
Intronizacja rozumu jako władcy jest równoznaczna z oddaniem się w opiekę obłędowi logiczności. [“Głos Pana”]

Related Posts

Leave a comment