ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-194

Good never justifies itself by appealing to evil, but evil always uses some good as its rationalization. [“Provocation”]

Dobro nigdy nie powołuje się na zło jako na swą rację, lecz zło zawsze podaje za swoją rację jakieś dobro. [“Prowokacja”]

Related Posts

Leave a comment