ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-198

Culture’s resistance to progress is itself a part of that progress. [“The Philosophy of Chance”]

Opór stawiany przez kulturę postępowi sam jest częścią owego postępu. [“Filozofia przypadku”]

Related Posts

Leave a comment