ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-201

Art cannot stand still or go round in circles: precisely because of this, it cannot merely please. [“Imaginary Magnitude”]
Sztuka nie może stać na jednym miejscu ani powtarzać się w kółko: właśnie przez to nie może się tylko podobać. [“Wielkość urojona”]

Related Posts

Leave a comment