ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-202

We live in a world where nothing is so sure as that tomorrow will not be a repeat of today.

Żyjemy w świecie, w którym nic nie jest już tak pewne jak to, że jutro nie będzie powtórzeniem dnia dzisiejszego. [“Rozprawy i szkice”]

Related Posts

Leave a comment