ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-205

Evil is far more polymorphous than good. [“Provocation”]
Zło jest bardziej wielopostaciowe od dobra. [“Prowokacja”]

Related Posts

Leave a comment