ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-207

It is also possible to construct, out of mathematics, worlds outside the Universe, regardless of whether or not they exist. [“Fiasco”]
Z matematyki można też konstruować światy pozakosmiczne, bez względu na to, czy istnieją. [“Fiasko”]

Related Posts

Leave a comment