ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-211

We waste half our life studying, only to discover in the second half that three-quarters of what we’ve stuffed into our heads is unnecessary ballast. [“Lymphater’s Formula”]
My tracimy połowę życia na naukę, po to aby w drugiej połowie przekonać się, że trzy czwarte tego, czym napchaliśmy głowę, jest niepotrzebnym balastem. (1961, Formuła Lymphatera)

Related Posts

Leave a comment