ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-214

One can master a language in order to proclaim and think nonsense. [“Sex Wars”]
Można władać językiem świetnie po to, żeby wygłaszać i myśleć nonsensy. [“Sex Wars”]

Related Posts

Leave a comment